Webshopoknak

Posta Pont website

Vásárlóknak

 
 

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatok kezelése, feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Inftv.) megfogalmazottak szerint történik.

I. Az adatkezelés célja

A tájékoztató elfogadásával az ügyfél önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltatónak  a kapcsolatfelvételt követően bármikor megadott személyes adataimat (úgy mint név, születési név, állandó lakcím, levelezési cím, születési dátum, telefonszám, e-mail cím) a Szolgáltató a hatályos törvényi rendelkezések alapján közvetlen üzletszerzés céljából a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje és alkalomszerűen üzleti ajánlatokkal, reklámküldeményekkel megkeressen, illetve a megjelölt személyes adatokat a fent megjelölt célból a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.,  a Magyar Posta Zrt., illetve a Posta Paletta Zrt. részére átadja, és azokat a Magyar Posta Életbiztosító Zrt.,  a Magyar Posta Zrt., illetve a Posta Paletta Zrt. ilyen célból, a hozzájárulásom visszavonásáig kezelje és felhasználja.

II. Részvétel

Az adatkezeléshez való hozzájárulását az ügyfél jelen nyilatkozat elfogadásával önkéntesen adja meg.

IV. Adatkezelő

Magyar Posta Zrt. (Cg.:01-10-042463, székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi nyilvántartásban az alábbi nyilvántartási számmal szerepel: NAIH-63383/2013.

V. Adatbiztonság

A Magyar Posta Zrt. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az ügyfél által megadott személyes adatok biztonságát, mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, feldolgozása, őrzése során.

VI. Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az esetleges törlésre vonatkozó kéréséig kezeljük. Az adattörlést – kérés esetén – visszaigazoljuk

VII. Az adatok megismerésére jogosultak

Az adatokat kizárólag a Magyar Posta Zrt. és az I. pontban megjelölt gazdasági társaságok adatkezelés megvalósításában illetékes munkavállalói ismerhetik meg.

VIII. Az érintett jogai és gyakorlásuk

Az adatkezelésről tájékoztatás, továbbá az adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása bármikor kérhető, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető:

- a Magyar Posta Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Iroda címén (3512 Miskolc) vagy a 06-46 - 320-136 faxszámon vagy a 06-40-464-646 telefonszámon vagy

az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok megsértése esetén az ügyfél a Magyar Posta Zrt. ellen bírósághoz, illetve Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.